wijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdeven

Thuisdialyse – transformator en isolatiebewaking kosteloos

Met dank aan Isala klinieken - Zwolle !

Artikel: maart 2015


Onlangs heeft de Isala Klinieken in Zwolle haar locatie ‘Weezenlanden‘  gesloten. Er kwam ter sprake dat er een aantal transformatorkasten uit “Weezenlanden” overbodig zijn geworden.

Na een brainstormsessie met dhr. Chiel Willems, Inkoper Isala Facilitair, en het feit dat Isala Klinieken al proactief bezig is met thuisdialyse, is er besloten om de transformatorkasten die vrijkwamen uit deze locatie kosteloos terug te schenken aan Wijdeven. Wijdeven gaat er zorg voor dragen dat deze transformatoren en isolatiebewaking kosteloos ingezet gaan worden voor thuisdialyse. 

De transformatoren en isolatiebewaking worden grondig getest alvorens ze een tweede bestemming gaan krijgen. Vanzelfsprekend wordt ook hier weer service en 24/7 garantie over gegeven, gelijk aan de huidige producten.

De grootste kostenpost in klantspecifieke dialyse-trafokasten zijn de transformator en de isolatiebewaking, welke dus niet in rekening gebracht gaan worden.
Op deze manier komen we tot een maatschappelijk zeer verantwoorde prijs uit.

In het kader van ‘C2C’ (cradle to cradle) en ‘upcycling’ waarbij het product op zijn minst de oorspronkelijke waarde terug krijgt is dit een mooi voorbeeld van hergebruik.

Tevens draagt Wijdeven al enige jaren een warm hart toe aan de Nierstichting in de vorm van een samenwerkingsverband. Dit houdt in dat 1% van de omzet in transformatorkasten t.b.v. dialyse-apparatuur gedoneerd wordt aan de Nierstichting.

Enkele vooordelen van thuisdialyse: Niet op de taxi hoeven te wachten. geen reistijd, je begeeft je in eigen vertrouwde omgeving, meer rust, geen haast en spanning, zelfregie en tenslotte mogelijkheid tot optimaler dialyseren: thuis bijvoorbeeld 5x8 uur per week in de nacht i.p.v. 3x 4 uur per week in het centrum. 

Met de terug geschonken transformatoren en isolatiebewaking hoopt Wijdeven vele patiënten met thuisdialyse te kunnen helpen.


Meer weten over wat thuisdialyse inhoudt ? Er zijn verschillende aanbieders.
Hierbij een filmpje van 15 minuten met een link naar ‘Vitaal Thuisdialyse’ met dank aan Max Gaasbeek, manager dialyseafdeling VieCuri.