wijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdeven

Orthocyclische Spoelen

'dichtst mogelijke stapeling' van windingen
Orthocyclische spoelen kenmerken zich door een hoge vulfactor (vaak meer dan 70%), waardoor naar verhouding een hoog magnetisch veld in de kleinst mogelijke ruimte gerealiseerd wordt.

Wijdeven beheerst het orthocyclisch wikkelen van spoelen. Met deze techniek is Wijdeven als geen ander in staat een spoel te maken met de 'dichtst mogelijke stapeling' van windingen.
Als een dwarsdoorsnede van een orthocyclische spoel gemaakt zou worden, ziet deze er uit als een honingraat.

Een orthocylisch gewikkelde spoel wordt met thermobakdraad gewikkeld, waarbij deze na verwarming a.h.w. verkleefd wordt tot een compact geheel. Wijdeven heeft tevens de mogelijkheid tot het wikkelen met dunne koper- en aluminiumfolie van 50 µm. Om de vulfactor nog verder te verhogen wikkelt Wijdeven tegenwoordig ook met zgn. ‘platte of rechthoekige’ draad. Dit voorkomt openingen tussen de onderlinge wikkeldraden en verhoogt het volume koper tot een maximum.

Eigenschappen van orthocyclische spoelen zijn:

• Hoge Q-factor
• Spoel is zelfdragend, zonder spoellichaam
• Maximale vulfactor met minimale afmetingen
• Lage spreiding in zelfinductie en capaciteit
• Goede warmtegeleiding
• Regelmatige verdeling van de veldsterkte
• Trilbestendig

Qua vormfactor kunnen spoelen rond, ovaal, vierkant, rechthoekig of zelfs ‘zadelvormig’ zijn. Het onder vacuüm met epoxy omspuiten van spoelen (IP68) behoort tevens tot de competenties.

Leaflet: Orthocyclische spoelen