wijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdevenwijdeven

Spoelen op koker

Door de diversiteit aan wikkeltechnieken heeft Wijdeven een uitgebreid pakket aan spoelen ontworpen en geproduceerd, die in verschillende industrieën en aantallen toegepast worden.

Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn o.a.:

| Gaskleppen | Ventielen | Detectiepoortjes | Contactloze energieopladers | Elektromagneten | Solenoids | Lineaire motoren | Flowmeters | X-ray scanners | Vonkontstekers | Actuatoren | Elektronenmicroscopen | Inductieve sensoren | Waterkokers | RFID tags |

In de basis zijn spoelen in twee groepen te verdelen, t.w. op spoelkoker gewikkelde spoelen en zelfdragende spoelen.  Afhankelijk van de functie (en kosten) worden spoelen ‘wild’ gewikkeld, ofwel ‘orthocyclisch’. Het verschil zit voornamelijk in het hebben van wel of geen kruiswindingen.

Orthocyclische spoelen kenmerken zich door een hoge vulfactor (vaak meer dan 70%), waardoor naar verhouding een hoog magnetisch veld in de kleinst mogelijke ruimte gerealiseerd wordt.

 > naar orthocyclische spoelen

Leaflet : Spoelen en Orthocyclische spoelen