Customized Solutions

MAATWERK INDUCTIEVE COMPONENTEN

Onze engineeringsafdeling is gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van klantspecifiek te wikkelen producten. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt de meest optimale transformator of spoel ontwikkeld.

De vertrekpunten hierbij kunnen o.a. zijn:

  • Build-to-spec: de klant omkadert de wensen/eisen van de specificatie en laat de invulling verder aan Wijdeven over;
  • Reverse engineering: de onbekende opbouw van een bestaand product wordt door Wijdeven geanalyseerd en gekopieerd.

Uiteraard is het ook mogelijk om precies voor te schrijven wat er gemaakt moet worden, ofwel build-to-print.

 

Inhouse prototyping

Alles onder één dak ?