Innovaties

Wijdeven wordt veelal in een vroeg stadium betrokken bij nieuwe productontwikkelingen. Vrijwel wekelijks ontvangen wij verzoeken om mee te denken in een nieuw ontwerp. Enerzijds qua concept, anderzijds qua maakbaarheid.

Innovatief

Meestal betreffen het designs met een innovatief karakter, zeker voor de klant. Wijdeven gaat terughoudend en op een integere wijze om met deze informatie ter bescherming van het intellectuele eigendom. Het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst is hierbij een frequent gebruikt middel. Het is een intrinsieke eigenschap van Wijdeven-medewerkers om nieuw verkregen informatie niet ‘van de daken te schreeuwen’.

Nieuwe productontwikkelingen

Als er nieuwe productontwikkelingen zijn, die een breder toepassingsgebied kunnen vinden en niet gedekt worden door een individueel IP, zullen wij u hier op deze pagina van in kennis stellen.

Nieuwsberichten

Laat maar zien

Kunnen we u helpen ?

Contact opnemen