Assemblies

Complete assemblies

Op verzoek van OEM-klanten kunnen complete assemblies geproduceerd worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de samenbouw van roterende elektromotoren, lineaire motoren of actuatoren. Uitgangspunt hierbij is dat er een deel van onze core competenties toegepast kan worden, zoals het wikkelen van de spoelen.

KUK beschikt daarbij over diverse wikkelmethodes voor de bewikkeling van statoren. Zo kunnen zowel binnenloop- als buitenloopmotoren volautomatisch gewikkeld worden. Daarnaast voor specifieke toepassingen ook losse, zelfdragende spoelen die over de statorpolen heen geschoven worden. Vooral daar waar een hoge kopervulfactor wenselijk is, kunnen orthocyclisch gewikkelde spoelen uitkomst bieden om een hogere efficiëntie van de motor te realiseren.